آیا سوخو ۳۵ های ایران توازن قوای خاورمیانه را تغیر خواهد داد ؟

خرید و بکارگیری سوخو ۳۵ ها حتی اگر در تعداد معقول و مفید ۵۰ تا ۷۰ فروند هم باشد در شرایط سیاسی و امنیتی خاورمیانه تغییر و دگرگونی ایجاد نخواهد کرد. 

اگر امروز آمریکا هم و غم خود را برای عدم دسترسی ایران به سوخو ۳۵ گذاشته از این روی  نیست که خرید این سلاح خطری برای آمریکا یا متحدانش ایجاد خواهد کرد بلکه ورود چنین سلاحی در سیاست فشار حداکثری امریکا شکاف بوجود خواهد آورد و ممکن است برخی کشور ها این روی دهد را به نوعی شکست سیاست های آمریکا تلقی کنند و فشار آمریکا کمرنگ شود. آمریکا حتی با ارسال قطعات جنگنده های کاملا منسوخ چینی جی اف۷ که کپی میگ ۲۱ است هم به ایران مخالف هستند و تمام ناظران گواهی میدهند که جی اف ۷ اصل و اساسا هیچ خطری برای آمریکا ایجاد نمیکند اما آمریکا با ورود هر گونه تکنکلکژی منسوخ یا مدرن به ایران مخالف است .  

یکی از دلایل بزرگ نمایی خطر سوخو ۳۵ های ایران برای سرکیسه کردن اعراب جنوب خلیج فارس است. با ما همراه باشید تا در این بهره بیشتر بگویم. 

فرض کنید ایران ۷۰ فروند سوخو۳۵ بخرد. این آمار در برابر بیش از ۲۰۰ فروند جنگنده نسل ۴++ اروپایی و آمریکایی اعراب اعم از عربستان تا کویت و امارات که شامل بروز ترین ، پیشرفته ترین و جوان ترین ناوگان جنگند۶ های ساخت آمریکا و اروپا میشود کاری از پیش نخواهد برد. در غرب هر جنگنده ای ساخته شده اعراب آن را خریده اند. یوروتایفون،سوپر هورنت های کویتی و اف۱۶ های اماراتی. اف۱۵ های عربستانی و رافال های قطری .  

گذشته از این وضعیت بسیار مناسب کنونی کشور های عربی روسیه رفته است و به عربستان تاسیس کارخانه جنگنده نسل ۵ سوخو۵۷ فلون را داده . این یعنی ما چند ده جنگنده روسی نسل ۴++ میگیریم که پرواز کردنش به خوش قولی و بدقولی روس ها مانده تا به ما قطعه بدهند یا نه . مانند کاری که در نیروگاه بوشهر و در جریان خرید اس۳۰۰ انجام دادند یا عدم تعهدات آن در اجرای فروش سوخو ۲۴ ها و میگ ۲۹ ها اما برای عربستان کارخانه تاسیس جنگنده میزنند که هم همه جور سر تر از جنگنده های ما است و همدیگر پرواز کردنش و  نه کردنش نیازی به سیاست ها و کارشناسان روسیه ندارد، عربستان کاملا مختار است. 

می بینید که با وجود فروش سوخو ۳۵ به ایران عربستان و دیگر اعراب جنوب خلیج فارس دارنده جنگنده نسل ۵ در تعداد بسیار بیشتری خواهند شد و در عمل باز ام مانند چند سال گذشته اعراب بر ایران برتری هوایی خواهند داشت. 

برخی در زمانی که اولین زمزمه های فروش سوخو ۳۵ به این بود میگفتند آقا اعراب میروند یک ۱۰۰ میلیارد دلاری در روسیه سرمایه گذاری میکنند روسها از خیر فروش سلاح به ایران می گذرند اما دیدیم روسها با دست پسر پیشنهاد تاسیس کارخانه فلون را به عربستان دادند و این گونه اگر عربستان بپذیرد پول هنگفتی گیر روسیه می اید. کشور های بیشتر به صف خرید فلون می پیوندند و اعراب از احساس وابستگی به آمریکا می دهند چنانکه فروش موشک های بالستیک چینی آنها را به چین نزدیک کرد. 

پس روسیه با فروش جنگنده به ایران هم بازار بزرگتری برای خودش درست کرد و هم در عمل ایران و بسیاری از دشمنان ایران را وابسته به خود کرد در حالی که عملا در کفه ترازوی خاورمیانه هیچ تغییری ایجاد نشد. 

روسیه بعد از پیشنهاد تاسیس کارخانه جنگنده سوخو ۵۷ در عربستان پیشنهاد توسعه جنگنده نسل پنج کوچکتر و ارزانتری به اعراب مخصوصا به امارت داد. در این طرح با سرمایه گذاری اعراب خصوصا امارات این طرح پیش میرود. امارات پیشتر بر روی طرح پدافند ارتفاع پست پانتسیر روسی و اف۱۶ های بلوک ۶۰ امریکایی سرمایه گذاری کرده بود. 

اسرائیل هم با وجود اف۳۵ هایش نگران نبرد هوایی با ایران نیست. آنها نگران پاسخ سخت موشکی به دیمونا هستند که اولین موشکی که به بوشهر برسد باید نصف اسرائیل را به خاطر نشت مواد اتمی دیمونا تخلیه کنند. 

تنها دستاورد ایران یک دفاع نصف نیمه دربرابر نیروی هوایی در حال توسعه ترکیه و متحدانش است که خیلی زود به جنگنده نسل پنجم دست خواهند یافت و جنگنده با ایران هم برایشان دست یافتنی، سودمند و کمی هم آسان است متاسفانه. 

ما با سوخو ۳۵ ها می توانیم تنها کمی همسایگان را از فکر و اندیشه جنگ دور کنیم نه این که آنها را شکست بدهیم .

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *