با جمهوری آذربایجان چه باید کرد ؟

براستی با آذربایجان, این مهد اریایی که امروز از زهر تند پانترکیسم بسیاری از ایرانی خواهان آنرا جمهوری باکو میخوانند چه باید کرد ؟ ایرانیند و دشمن ایران. خونی ایرانی دارند و در ستیز ایران.

پیش تر گفته ام نباید از برای ارمنستان این همسایگان مشکوک مسیحی عزیزمان خون فرزندان آذریمان در باکو و شوشی را ریخت. اما نگفتم نباید خون آن در آغوش دشمن (عثمانی) آریمیده را نریخت. خیانت کار خیانت کار است. چه آن کرد خبیس ایرانی مسلسل در دست در کوهستان شمال غربی , پنهان شده در دل کوه باشد یا آن مجاهد مارکسیست مسلمان مجاهد خلق در خاک عراق نقشه کشتار سرباز/ زن/کودک/ پیر / جوان ایرانی در سر میپرورد.

بله امروز از نظر عرف بین الملل سربازان آذری ایرانی باکو دارای کشور مستقل به پایتختی باکو هستند و متمایز از شبه نظامیان غرق در ایدئولوژی چپ که آنان بر علیه کشور خودشان بودند و اینان بر له کشورشان.

باید پذیرفت تمام آذری های جهان تنها یک سرنوشت دارند و آن میتواند ایران باشد یا توران. ترکستان بزرگ مینامندش یا توران هرچه برایم مهم نیست اما باکو و تبریز هر دو فرزند یک پیکر بنام ایراننند و رفته رفته هر روز معلوم میشود باکو به همراهی آنکارا و تل آویو در حال توطعه چینی و دشمنی و در پی جدا کردن این پیکر آریایی از میهن اهورایی ایران هستتند.

همین دیروز وبگاه آذری ها گزارش داد بیشترین توییت هایی که درباره قومی کردن خشک شدن دریاچه ارومیه منتشر میشود از باکو است و خب مشخص است باکو هدفی از این کار داد. آنها میخواهند آذربایجان را از ایران جدا کنند. آذربایجان شمالی را به عثمانی نزدیک کنند و آذربایجان جنوبی را از تهران دور . اینکه آنکارا و اورشلم هم در این راه همکاری کرده اند اما اورشیلم و اسراِئیل هدف ازلی ابدی هدف استراتژیکی از نابودی ایران ندارد اما این ترکیه و باکو است که تنها هدفشان از خوابیدن شبانگاهی و بیدار شدن روزانه شان نابودی ایران است.

کاری به انکارا هم ندارم. ترکند و دشمن ایران اینجا حرفم با ایرانی زادگان آذربایجان شمالی است که خون ایرانی در رگ دارند و زبان ترکی در کام. آنها را نباید برای ارمنی ها کشت سرانشان را برای هم آغوشی با عثمانی خبیس باد به عدالت رساند. آنها با شیعه مخالفد و کشوری که 90 در صد شیعه داشته است حالا با رشد جمعیت به زیر 76 درصد شیعه رسانده اند. تمام این کار ها خیانت است .

باید به مردم عزیز جمهوری آذربایجان گفت شما ایرانی و سرباز آقا امام زمانید و این فرقه عثمانی خیانت کار این سگ های حقیر اردوغان دارند به ایرانتان و دینتان خیانت میکنند. باید در جمهوری آذربایجان میان دشمنان دین و میهن (ایران) و دین داران و ایران پرستان شکاف انداخت و مردم ایران پرست بدانند که بی دینی و ایران ستیزی کیفر سختی دارد .

اگر در باکو کسی تاوان سختی برای دوستی با اردوغان پرداخت کرد نباید کیفرش بخاطر دفاع از آذربایجان در برابر مسیحیان ارمنی ثبت گردد بلکه باید برای فروش کشور به سنی ها.

ما باید در کنار شیعیان عزیزآذربایجان از تمامی ارزی و تمامیت ارزش های شیعی این قلمرو ایران شمالی دفاع کنیم.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *