|

بزرگترین خیانت ایران به اسرائیل و آمریکا

رابطه اعراب و اسرائیل هرگز خوب نخواهد شد و هرگز از حالت جنگی تبدیل به صلح نخواهد شد. اعراب عمدتا سنی با تمام خدمات ایران به اسلام و جهان اهل سنت هنوز هم با ما رابطه خوشی ندارند چه برسد به اسرائیل غیر مسلمان.

اگر به ظاهر امروز کشورهای عربی به اسراییل نزدیک شده اند از این جهت است که فعلا احساس خطری از سوی اسرائیل ندارند و مهمترین دلیل آن ایستادگی ایران دربرابر اسرائیل است. ایران به تنهایی وظیفه اتحادیه عرب را بر دوش گرفته و هزینه ای را که باید اتحادیه عرب برای مهمترین مساله اش پرداخت کند ایران به تنهایی پرداخت میکند. با تمام هزینه و سختی که ایران تحمل میکند اسرائیل از نقشه توسعه خود بازمانده. حالا بزرگترین خیانتی که ایران در حق اسراییل و متحد دیرینه اش آمریکا میتواند انجام دهد این است که پایش را از درگیری اعراب و اسراییل بیرون بکشد. اگر ایران از درگیری اعراب اسرائیل عقب نشینی کند کشور های عربی نابود نخواهند شد بلکه مجبورند هزینه اهمنیت خودشان را خودشان پرداخت کنند. تا اینجای کار اعراب امنیتشان دربرابر اسراییل را از ایران دارند ولی اگر ایران کنار بکشد اعراب مجبور هستند متحد شوند و در برابر اسرائیل باستند. از این جهت که اعراب تولیدات نظامی گسترده ای ندارند و اعلب متحد آمریکا هستند و امریکا حامی اصلی اسرائیل است پس اعراب ناگذیر مجبور به نزدیک شدن به قدرت های غیر از امریکا هستند مانند چین،روسیه و اتحادیه اروپا. گرایش و بابستگی نظامی وابستگی اقتصادی نیز می آورد. پس اقتصاد چین و روسیه گسترش خواهد یافت و امریکا از نظر نفوذ اقتصادی و نظامی زیان خواهد دید. با توجه به کمتر بودن نفوذ اسرائیل در اروپا کشور های عربی اگر به اروپا نیز نزدیک شوند آمریکا زیان میبیند.

ایستادگی ایران به تنهایی اعراب را سست و بی تفاوت کرده و اگر حرکت نظامی هم انجام بدهند بر علیه ایران است. کافی است اعراب روزی خود را در برابر اسرائیل و توسعه طلبیش تنها ببینند.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *