بی طرف کردن آمریکا

اگر آمریکایی ها واقعا آنی بودند که شعارش را میدهند تا کنون جنگ های عراق، افغانستان، کره و ویتنام شکل نمیگرفت. من اینجا نمیگویم آمریکا این سیستم سرمایه داری انسان دوست و صلح طلب است. من میگویم یک سیاست مدار زیرک با ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی خود باید یک ابرقدرت بزرگ، وحشی و خون ریز را تبدیل به یک دولت بی طرف کند. آمریکا بزرگترین خطر آمریکا، غرب و اروپاست. سیاست گردانندگان آمریکا اول آمریکا و سپس غرب را به تباهی کشانده است.

ما ما ایران میتوانیم با آمریکا به منافع مشترک و دوستی برسیم. اگر ایران و آمریکا نتوانند دوست باشند میتوانند بسبت به هم در بی طرفی به سر برند. یادمان باشد در کلیت جهان اهل سنت آنها خود را با ضدیت با جهان تشیع تعریف میکنند. تورکستان بزرگ یا آنچه تورانستان جعل کرده اند در تضاد ماهوی با ایرانشهر است. ترک سنی نمیتواند هیچ دوستی با ایرانی شیعه داشته باشد. ما ایرانیان نمیخواهیم با ترک ها دشمن باشیم اما ترک ها دائم دشمن ما هستند و این خوب است ما آمریکا را در جبهه توران قرار ندهیم و خوب است در مناقشه ایرانی ترکستانی ما آمریکا را بی طرف کنیم .

به یاد داشته باشیم اتحادیه عرب در اولین سالهای تاسیس خود تبدیل به تامین کنند مالی صدام و بسیاری از کشور های عربی حامی و تامین کننده نیروی انسانی عراق شدند. مهمترین کار اتحادیه عرب در طول تاریخش جنگ با ایران بوده است.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *