عضویت ایران و روسیه در اتحادیه اروپا

تشکیل اتحادیه اروپا یک گام بزرگ برای هم بستگی اریایی ها رود. اتحادیه اروپا باعث شد بسیاری از کشورهای اریایی مانند آلمان،فرانسه و انگلیس که بعد ها از اتحادیه بیرون رفت کشمکش و دشمنی را با همکاری جایگزین کنند.

اما بر اساس روی کرد اولیگارشی حاکم بر اتحادیه اروپا و امریکا چند کشور مهم اریایی از اتحادیه اروپا بیرون هستند. ایران و روسیه از مهمترین کشور های اریایی بابد وارد اتحادیه اروپا شده و به ویژه ایران بعنوان وارث شاهنشاهی هخامنشی و ساسانز ، اولین پایه های تمدن شکوه مند اریایی رهبری جهان هندواروپایی و اریایی را بر عهده بگیرد.

با شرایط کنونی که ایران تحریم است و روسیه گرفتار جنگ سخت اوکراین است عضویت ایران و روسیه در اتحادیه اروپا دور از ذهن است. برای عصویت کشورهای مهم آریایی در اتحادیه اروپا ( آریا) باید از جناح راست اروپایی و امریکایی که هنوز به ارزش های آریایی اروپایی وفادار هستند پشتیبانی کرد. همان کاری که روسیه میکند.

منافع جهان آریایی با منافع اولیگارشی اروپا و امریکا همخوانی چندانی ندارد پس اریایی ها برای بست حاکمیت خودشان بر سرزمین های هندواروپایی یا اریایی باید با این نیروی سیاسی گسترده که دهها سال است حاکم بر غرب گفتگو و تاحتی به ستیز بپردازند.

مثلما حاکمان ارپا و امریکا از عصویت ایران و روسیه در اتحادیه اروپا ( آریا) استقبال تواهند کرد اما ایرانی که تسلیم ساختار های غیر ارزشی سکولار بشود و ارزش ها و فرهنگ شکوهمند اریایی را کنار بگذارد. جنگ روسیه ناتو بر سر این است که روسیه سنت های مسیحی و اسلاو خود را کنار بگذارد و تسلیم سیاست های عیردینی و سکولار سرمایه داری غرب شود. غرب امین راه را هم پیش پای ایران خواهد گداشت اما ناپبدا نیست که خود هویت گرایان اروپا و آمریکا در ستیز با ضد ارزش های سکولار غرب هستند و پدیرفتن این چنین ارزش هایی خودکشی ملی است .

پس ایران و روسیه باید صمن پذیرش برخی از یافته های اتحادیه اروپا با گسترش هویت آریایی مبتنی بر اصول اخلاق دینی،خانوهده،پاسداری از خاک و نژاد در اروپا و نیرومند کردن راستگرایان اروپایی شرایط ورود خود در اتحادیه را هموار کنند

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *