|

آیا آلمان نازی سرکوب گر بود ؟

آمریکا و و تعدادی از متحدانش در ویتنان بزرگ و کوچک ،پیرو جوان را به اتهام ذره ای ارتباط با کمونیسم کشتند. ویتنام به دلیل سیاست های کمونیستی دولت حاکم سالها در زیر شدیدترین بمباران هوایی خرد شد . این در حالی است که آمریکا و بلوک لیبرال دموکرات به هیتلر و حزب ناسیونال سوسیال المان به اختصار نازی این ایراد را میگیرند که آنها ( هیتلر) حزب کمونیست آلمان را که سیاستهای ضد آلمانی داشت را سرکوب و ممنوع کرده است !

کشتن و نابود کردن میلیونها کمونیست برای آمریکا راحت و آب خوردن است و اما سرکوب و ممنوعیت بدون خونریزی نسخه های آلمانی همان کمونیست ها برای آمریکا و اروپا گران تمام میشود ! 

مثلما اگر حزب کمونیست آلمان به پیروزی می رسید و به شوروی ملحق میشد همین آمریکایی ها و متحدان اروپایی اتمیش در اندیشه بمباران اتمی آلمان، همان المان دموکرات کمونیستی می افتادند. 

مگر نه این است که آمریکا تا پیش از دستیابی شوروی به سلاح اتمی در اندیشه جنگ جهانی سوم بر علیه کمونیسم بود و حتی در پایان جنگ ژاپن یکی از ژنرال های آمریکایی گفته بود باید به چین حمله اتمی کرد ! 

این ایراد که آمریکا و لیبرال دموکراتها به آلمان وارد میکنند که آلمان احزاب مخالف( کمونیست) را سرکوب می کرد درست نیست. اگر آلمان کمونیستی میشد همین آمریکایی ها در صدد کشتار کمونیست آلمانی می افتادند چنانکه ویتنامی ها را به دلیل کمونیست بودن کشتند و در پی جنگ بر علیه شوروی بودند. 

مطمئنا من یک سنت گرا هستم و ابدا حامی فاشیسم و نازیسم نیستم چرا که لیبرالیسم ،کمونیسم،فاشیسم و نازیسم از فرزندان مدرنیته هستند و من از اساس مخالف مدرنیته هستم پس اینجا در پی جانبداری از فاشیسم یا لیبرالیسم نیستم. 

سنتهای باستانی آریایی از هر ایسمی بهتر است اما سخن ما اینجا رد دروغ لیبرال ها بر علیه آریایی ها است

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *