|

درس های شکست ارمنستان برای ایران،طناب پوسیده روسیه و آمریکا

درس های فراوان شکست ارمنستان برای ایران

همین دو قرن پیش بود که روسیه در حمایت از مسیحیان قفقاز به ایران لشکر کشید و دریای خون به راه افتاد. کمونیست ها از راه رسیدند و همین روسها آرتساخ ارمنی را به آذربایجان مسلمان دادند. در دیدگاه آنان نه ارمنی مسلمان بود و نه آذری شیعه، دین جعل بود و افیون توده ها که به لطف بلشویک های بی دین مردمان جماهیر بیدین از جعل برگشته شده بودند. 

پس از فروپاشی سر ندانم کاری های روسها آشوب در جما۶ید جدا شده سر شهر و دیار بالا گرفت و از جمله در قفقاز . روسها پشت ارمنی مسیحی بودند و ایران پشت شیعیان باکو. در سال دوهزار و بیست روسیه پشت ارمنی ها را خالی کرد و ارمنستان شکست سختی خورد و باقی قره باغ به پاسداری روسه در امان ماند. حالا در شهریور ۱۴۰۲ باقی آرتساخ به فنا رفت ارمنیان در مانده. 

این مهمترین نکته که با طناب پوسیده روسیه نباید در چاه افتاد. روسها ارمنی ها را بدبخت کردند. 

ارمنی ها میدانستند که نباید پیرو سها باشند از همین رو پشت به روسیه روبه امریکا کردند اما آمریکا بدتر از روسیه. آنها هم پشت کردند و تمام وعده های احتمالی پشت در های بسته پشت درهای بسته ماند. 

درس قفقاز به ایران می گوید در بیرون از مرز های ایران نامردی و نامردمی در جریان است. نباید به عرب یا شرق تکیه و امیدی داشت . پراید سرنیزه ها را برای روز جنگ صیقل داد

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *